Byznys chce vyšší dynamiku. Cestou je koncept inovativní firmy.

26. Červenec 2016


PFEIFER-Ludek_03Světem hýbou vlivy přepisující pravidla konkurování. Digitální revoluce, význam a charakter „nových“ trhů s největším potenciálem, síla jednotlivce, generace Y a Z a jejich jiný styl myšlení, konfliktnost a chaos.

Úspěch v takovém tržním prostředí – a úspěch delší než 2 roky – vyžaduje od firem koncentraci na jiné manažerské ikony, než k jakým se upínala v minulé dekádě. Lépe řečeno, chce to opravdu dělat to, o čem se jen mluvilo, a zapomenout na to, co se opravdu dělalo.

Managementy firem léta slýcháme proklamovat potřebu inovací, odvážného leadershipu, proaktivity, na změny orientované firemní kultury. Realita je ale po pás zabředlá do optimalizace procesů, opatrnických manažerů chtivých alibi pro svá rozhodnutí, složitých vnitřních pravidel paralyzujících vybočení ze zajetých kolejí.

Konkurenceschopnost dnes vyžaduje o řád vyšší dynamiku byznysu, než na jakou byl zvyklý „ze včerejška“. Předpokladem takové vyšší dynamiky je pak vytvoření inovativní firmy – firmy, která na změnách stojí a je maximálně jednoduchá.

Inovativní firma má změny zakódované v genech – zdaleka ne jen (občas) uvede nové produkty nebo služby na trh. Inovativní firma má na trendech a změnách založenou strategii, změny jsou vlastní všem třem pilířům řízení – řízení funkčnímu, řízení procesnímu, řízení projektovému. Změna a inovativní myšlení jsou hodnoty, o které se opírá firemní kultura.

Je jasné nad slunce, že všechny komponenty řízení, které jsem zmínil (strategie, tři druhy řízení a kultura), pak musí být především jednoduché. Má-li jim být vlastní změna, nesmí jim být vlastní složitost.

Cesta k budování inovativní firmy je vlastně „prostá“. V prvním kroku do rozhodujících pozic přiveďme lídry, kteří se nebojí a změny mají v krvi – lidi, kteří nemají potřebu komfortu a bezpečí a nezaleknou se proto odporu zbytku firmy. Jim pak dejme podporu a volné ruce k tomu, aby své oblasti odpovědnosti (strategii, produkty, funkční oblasti, procesy…) v první řadě zjednodušili a hned poté do nich zakódovali žádoucí firemní hodnoty.

Inovativní firma – změnotvorná a jednoduchá – je recept na dynamiku, kterou trh žádá.

Luděk Pfeifer
Spolumajitel M.C.TRITON a lektor modulů: Umění nadchnout pro své nápady, Management vztahů«     -     »