Jak si udržet vnitřní rovnováhu “Vyrovnanost & Troufalost“

8. Srpen 2016


Koncepce Vyrovnanost & Troufalost nabízí možnost, jak si zachovat vnitřní rovnováhu a může také pomoci při řešení každodenních situací v zaměstnání i mimo něj. Když se například nepohodnete s kolegou, snažíte se přesvědčit šéfa o zajímavém nápadu nebo když sousedův pes nepřestává štěkat.

K čemu jsou nám vůbec takové koncepty? Často cítíme potřebu něco udělat, reagovat, splnit zadání nebo dosáhnout konkrétních výsledků. A pak jsou také situace, které jsme nezpůsobili, ale přesto je nutné nějaké řešení.

Jak si poradíme? Vycházíme z našich zkušeností, z toho, co jsme se naučili v životě nebo ve škole, z toho, co jsme odkoukali od našich vzorů. Někdy se nám náš záměr vydaří, aniž bychom věděli, jak se nám to povedlo. Jindy vše končí katastrofou i přes naše velké úsilí.

Jaké otázky při použití stylů můžeme očekávat?

bubliny-dohromady

Jaké otázky při použití stylů můžeme očekávat?

1) Identifikace – nacházím se v nějaké situaci, chci reagovat myšlenkou nebo akcí, okolí očekává odezvu.

2) Uvědomění – má přirozená volba a preference ideálního cíle s ohledem na mě samotného, vztahy a souvislosti.

3) Uplatnění – řízená aplikace jednoho nebo kombinace více stylů, strategie postupu.

Základními stavebními kameny konceptu jsou:

– Test osobních preferencí pro využití těchto stylů, jejich identifikace a vědomé používání technik personálního nastavení v praxi

– Teorie 5 různých stylů a reakcí, aplikace spojení vyrovnanosti a troufalosti na reálné situace

– Vlastní vnímání, definice, protiklad a sladění vyrovnanosti a troufalosti

– Řešení běžných problémů nebo případových studií podle zadání

Zjistěte více informací o kurzu, který se tímto tématem zabývá.

Autor:

PaedDr. Vlastimil Pecha
lektor Akademie pro inovativní leadery«     -     »