Má to vlastně smysl..? Dost! Přestaňte pochybovat!

13. Říjen 2016


Jak neztratit vizi a motivaci ani po několika letech?

AUTOR: ZUZANA ČERNÁ

Sedím v letadle směr Londýn. Jak se letadlo zvedá a my stoupáme vzhůru k oblakům, všechno se vzdaluje. Domy, lidé, auta, města. Všechno se zdá být malé. Včetně problémů, které nechávám daleko za sebou. A letím výš. Jednou dole, jednou nahoře. Doslova.

Ale samozřejmě nic netrvá věčně. Svět není procházka růžovou zahradou. A právě v těch těžkých obdobích je nejdůležitější neztratit vizi. Nezapomenout, proč jsme začali. Jaký byl ten prvotní pocit. Je to jako s lidskými vztahy. V počáteční fázi zamilovanosti je vše skvělé. Po čase ale sundáme růžové brýle a zjistíme, že realita možná není taková, jakou jsme si ji představovali. V tu chvíli ale není čas se vzdát a všechno zahodit. V tu chvíli je čas začít bojovat. Protože realita je taková, jakou si jí uděláme. Vzpomeňte si na své ,,první rande”. Vzpomeňte si na pocit, když jste dostali ten nápad. Když vize byla to jediné, co jste měli. Ale ‚to jediné’ vás hnalo dopředu a byli jste nezastavitelní. Stejně nezastavitelní jste i teď, stačí si jen uvědomit, že vaše vize tu stále je. A když jí uvidíte, pak už stačí jen krůček k jejímu zhmotnění. Což ovšem neznamená, že to bude snadné.

Známe to už od mala. Jako batole každý z nás při pokusu o první krůčky spadl až 20 000x. A vzdali jsme to? Jistěže ne. Zkoušeli jsme to znovu a znovu. Z prvního opatrného kroku se stala jistá chůze, z chůze běh. ,,Ať už si myslíte, že můžete, nebo že nemůžete, tak máte pravdu,” řekl Henry Ford. A měl pravdu – když to přestanete zkoušet, tak se prostě nic nestane. A budete se dál batolit po zemi.

Očekávání a cíl

Nevěřte tomu, když vám někdo říká, že to nedokážete. Dokážete cokoliv, stačí jen chtít. A pokud víte, co chcete, dokázali jste to nejdůležitější. Úspěšní lidé mají totiž podle průzkumů nejenom odhodlání, ale i silné rozhodovací schopnosti. Pokud to ale není váš případ, neklesejte na mysli. Vše se dá naučit, a občas k tomu stačí velmi málo. V tomto případě jde o to, dát si jasný a konkrétní cíl. Cesta bez cíle je jenom směs štěrku a kamení. A pokud po ní půjdete dlouho a nebudete vědět kam, snadno se ztratíte, zabloudíte a především se velmi rychle unavíte. Když půjdete za něčím konkrétním, bude pro vás i o mnoho snažší se rychle a efektivně rozhodovat.
Jestliže budete přesvědčeni o dosažitelnosti a atraktivnosti cíle a způsobu cesty k výsledku, pak najdete přiozenou motivovaci cíle dosáhnout. Tím se zabýval už vědec Victor Vroom ve své teorii očekávání. Podle Vrooma při rozhodování se upřednostňujeme možnosti, které mají největší motivační sílu. A tato motivační síla se v podstatě skládá ze třech způsobů přesvědčení: 1. Valence – přesvědčení o přitažlivosti cíle, 2. Instrumentality – přesvědčení o tom, že když se budeme chovat definovaným způsobem, cíle dosáhneme a 3. Expectancy – přesvědčení o tom, že se tak chovat budeme umět.

Nevěřte slibům. Věřte výsledkům. A především, věřte sami sobě. To, že vidíte svět jinak, neznamená, že ho vidíte špatně, jenom to, že jste nalezli svou vlastní cestu. Arnold Schwarzeneger před časem uvedl šest tajemství k úspěchu, které zní: Věřte v sami sebe, porušujte pravidla, nebojte se selhání, ignorujte pochybovače, dejte do toho všechno a dávejte nazpět. A proto neodkládejte svá rozhodnutí na později. Nehledejte důvody proč dnes ne, ale proč dnes ano. Když máte sen, musíte ho uskutečnit. Když něco chcete, běžte za tím.

Motivace
Co o motivaci říkají odborníci?

Návyky jako zdroj motivace

V průběhu celého života máme tendenci realizovat některé činnosti častěji, nebo dokonce pravidelně a navíc většinou v určitých pro nás typických situacích. Vzhledem k pravidelnosti pak dochází k opakování těchto činností, a ty se stávají svým způsobem našimi stereotypy neboli návyky. Návyk tedy můžeme definovat jako opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný způsob činnosti člověka v určité situaci. Tím vzniká zajímavý logický řetězec, kdy určité situace a problémy začne člověk řešit stereotypně, vzniká návyk a postupně závislost na tomto navyklém způsobu řešení, je to vlastně princip vzniku závislosti.

Zájmy jako zdroj motivace

Zájem je jakýmsi trvalejším zaměřením člověka na určitou oblast předmětů nebo jevů. Zájem se tedy postupně vyvíjí jako určitý specifický soubor motivů, který se objevuje v životě daného člověka častěji a opakovaně. Motivace ve směru osobních zájmů je velmi důležitá pro rozvoj a obohacení člověka v souvislosti s jeho individuální osobnostní strukturou. Můžeme k tomu říci, že kolik je činností a kolik je lidí, tolik je také různých zájmů. Zájem je také rozhodujícím parametrem ve směru motivačního zaměření každého z nás.

Hodnoty jako zdroj motivace

V průběhu získávání životních zkušeností se člověk setkává s nejrůznějšími skutečnostmi. Tyto skutečnosti se snaží poznat a přisoudit jim ve svém životě určitý význam neboli určitou hodnotu pro sebe sama. Hodnotu pak může člověk věcem dávat z pohledu vlastního prospěchu anebo z hlediska prospěchu celé společnosti lidí. Mnohdy právě základní hodnocení člověk přejímá v průběhu vývoje ze svého nejbližšího sociálního prostředí. Postupně si vytváří tzv. hodnotové mapy, které se postupně stávají součástí jeho individuálního hodnotového systému. hodnotový systém je pro každého velice důležitou věcí, protože ovlivňuje konkrétní jednání člověka v různých situacích. Je pravděpodobné, že člověk bude motivován k činnostem, které povedou ke skutečnostem podle hodnotové hierarchie důležitějším a vyšším, tzn. ke skutečnostem, kterým člověk připisuje ve svém životě vysokou pozitivní hodnotu a naopak se bude vyhýbat věcem, kterým připisuje hodnotu negativní. Je jasné, že každý člověk má jiný systém hodnot a hodnotou pro něj může být prakticky cokoli. Existují ovšem jakési obecně platné hodnoty, jako je např. zdraví, práce, rodina, přátelství, vzdělání, peníze, upřímnost, nebo úspěch.

Ideály jako zdroj motivace

Ideálem rozumíme určitou mentální nebo názornou představu něčeho subjektivně velmi žádoucího a pozitivně hodnoceného, co člověk v průběhu svého života získává zejména z okolního celospolečenského kontextu, od rodičů, anebo hlavně od lidí, které považuje za svůj vzor, a se kterými se více či méně identifikuje. Rodí se tak potom jakási ideální představa o tom, jak by chtěl svůj život žít, proč by ho tak chtěl žít, jak by si vlastně chtěl a potřeboval následně nastavit systém svých osobních hodnot. Zakládá se tím v podstatě smysl toho, proč člověk zde na světě žije. Přirozenou lidskou vlastností je totiž touha po porozumění vlastnímu životu, pochopení a nalezení smyslu života a zároveň možnosti si svůj život nějak vykládat a nějak si ho samostatně na vlastní zodpovědnost rozvrhovat.

Zdroj: Ústav adiktologie v Praze

Vždy se najde někdo, kdo vám bude závidět, někdo kdo vám bude házet klacky pod nohy a někdo, kdo se vás bude snažit stáhnout zpátky. Vy se ale nesmíte ohlížet dozadu. Jediný správný směr je kupředu a vzhůru (i když možná občas s mírnými kličkami). Na všechny, kdo vás brzdí se vykašlete. Jde totiž především o vás a váš čas.

Nežijeme jenom v systémovém kapitalismu, ale i v kapitalismu životním. A naším kapitálem je čas. Pak už je jenom na nás, jakým směrem a kdo kterých věcí ho investujeme. A tenhle životní kapitál je důležitější, než cokoliv jiného. Pokud ztrátíte peníze, neztratíte život. Nebojte se riskovat, pokud cítíte, že to má smysl. Zárověň ale nikdy neodkládejte racionální úsudek. Musíte věřit nejenom svému srdci, ale i rozumu. Jedině kombinací obojího dosáhnete nejlepších výsledků.

Ego stranou

,,Ne” pro vás není odpověď? Chyba! Pokud jste přesvědčeni o vlastní neomylnosti, tak na to radši rychle zapomeňte.To, že budete odmítnutí neberte ani jako nesmysl a nepochopení, ale ani jako konec. Každá negativní odpověď vám dává možnost se zamyslet, zlepšit případné nedostatky (ale samozřejmě, že je máte, nikdo není bez chyb – a právě ty z nás dělají to, čím jsme) a být silnější.
Samozřejmě se vám i přes sebelepší vizi může stát, že neuspějete. V tom případě je přirozené, že člověk začne pochybovat a jeho motivace začít znovu je slabší a slabší. Uvědomte si ale, že každý neúspěch vám dává novou šanci. Šanci na novou vizi, nové nápady, nové vztahy. Nejsou totiž jenom typy lidí, kteří vás stahují zpátky. Okolo vás jsou i ti, kteří vás mohou posunout dopředu, podat vám pomocnou ruku a podržet vás v těžkých chvílích. Zároveň ale musíte udělat to samé vy pro ně. Každý z nás má totiž dny, kdy si nevěří. To, že jste silní neznamená, že jste neomylní. To že jste silní neznamená, že jste sami. To že jste silní znamená, že dokážete spolupracovat.

I na na mojí cestě možná přijdou turbulence. Ale pokud víte, kam míříte, věříte správným lidem a především sami sobě, vždy se dostanete bezpečně do cíle.

Zdroj: www.montyrich.cz«     -     »